Belly Dance

Ilość zajęć   czas trwania   cena karnetu   cena w karnecie   cena za I zajęcie 
       4    60 min.    120.00 zł.      30.00 zł.      40.00 zł.
       8    60 min.    200.00 zł.      25.00 zł.      40.00 zł.
       4    90 min.    180.00 zł.      45.00 zł.      55.00 zł.
       8    90 min.    320.00 zł.      40.00 zł.      55.00 zł.
    złoty    karnet    250.00 zł.        

 

                          Gimnastyka Artystyczna / Akrobatyka

 Ilość zajęć   czas trwania   cena karnetu   cena w karnecie   cena za I zajęcie 
       4    55 min.    120.00 zł.      30.00 zł.       40.00 zł.
       8    55 min.    200.00 zł.      25.00. zł.       40.00 zł.

 

                                  Akrobatyka i Taniec , Contemporary Dance dla dzieci 

 Ilość zajęć   czas trwania   cena karnetu   cena w karnecie   cena za I zajęcie 
       4    55 min.    120.00 zł.       30.00 zł.       40.00 zł.
       8    55 min.    200.00 zł       25.00 zł.       40.00 z.

 

                          Balet i Gimnastyka dla dzieci        

 Ilość zajęć   czas trwania   cena karnetu   cena w karnecie   cena za I zajęcie 
       4    55 min.    120.00 zł.       30.00 zł.       40.00 zł.
       8    55 min.    200.00 zł.       25.00 zł.       40.00 zł.

    

                          Balet & Body Ballet dla dorosłych 

 Ilość zajęć   czas trwania   cena karnetu   cena w karnecie   cena za I zajęcie 
       4     60 min.    120.00 zł.       30.00 zł.       40.00 zł.
       8     60 min    200.00 zł       25.00 zł       40.00 zł.
       4     90 min.    180.00 zł.       45.00 zł.       55.00 zł.
       8     90 min.    320.00 zł.       40.00 zł.       55.00 zł.

 

                                     Taniec współczesny dla dorosłych +20

 Ilość zajęć   czas trwania   cena karnetu   cena w karnecie   cena za I zajęcie 
       4    90 min.    180.00 zł.       45.00 zł.       55.00 zł.
         
         

 

                           LEKCJE INDYWIDUALNE

 Ilość zajęć   czas trwania    cena 
      1     60 min.  130.00 zł. 

 

                                         WIECZORY PANIEŃSKIE  

 Grupy   czas trwania    cena 
 Do 6 osób     60 min.  200.00 zł
 Do 12 osób      60 min.  300.00 zł. 

 

Dane do przelewu: Studio Sogdiana

62 1090 1968 0000 0001 5054 9338

Tytuł: Imię Nazwisko uczestnika, dzień , godzina, rodzaj zajęć.

Opłata do 5 każdego miesiąca.